پیمان آوران وارنا

شرکت بازرگانی نمایشگاهی بین المللی
پیمان آوران وارنا

مارادرشبکه های اجتماعی دنبال کنید

پیمان آوران وارنا گروه پشتیبان شماست

تجربه ماراهنمای شماست

برای شروع یک تجارت موفق شمابه گروهی پشتیبان نیازدارید که تجربه های موفق زیادی داشته باشندوماآن گروه هستیم

خدماتی که ماارائه میدهیم

برگزاری نمایشگاه

برگزاری نمایشگاههای تخصصی کالاوخدمات وتکنولوژی روزدنیادرسطح کشوروجهان

بازاریابی حرفه ایی

بازاریابی حرفه ایی محصولات وخدمات واشخاص حقیقی وحقوقی داخل وخارج کشور

صادرات وواردات

ارائه خدمات صادرات وواردات کلیه کالاهای مجازبازرگانی 

تحقیقات

تحقیقات برروی بازارهای داخلی وخارجی کالاهاوخدمات

ترخیص کالا

ترخیص کالا ازتمامی گمرکات کشورومناطق آزاد

تأمین نیروی انسانی

ارائه خدمات تأمین نیروی انسانی وخدمات پشتیبانی واداری

مشارکت درپروژه

عقدقرارداد ومشارکت درطرح های بازرگانی واقتصادی وتجاری

اخذنمایندگی

خدمات دریافت ویااعطاء نمایندگی تجاری بازرگانی داخلی وخارجی

اعزام هیئت تجاری

اعزام ویاپذیرش هیئت های تجاری بازرگانی بمنظوربازاریابی حرفه ایی

برای اطلاع ازآخرین اخبارگروه مالطفاًمشترک شوید

اخباروآگهی های موردنیازشمابرایتان ایمیل میشود

پیمایش به بالا